Ststutot na modalinata morfema bi vo makedonskiot jazik i nejzinite funkcionalni ekvivalenti vo drugite slovenski i neslovenski jazici

Naslov: Ststusot na modalnata morfema vi vo makedonskot jazik

Mjesto izdanja: Skopje

Izdavač/nakladnik: MANU

Godina: 2018

ISBN: 978-608-203-222-1

Područje: lingvistika

Stanje knjige: novo

Dostupno primjeraka: 1

Opis knjige

Knjiga je na makedonskom jezik u i ćirilici

Podaci knjižnice

Naziv knjižnice: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Vrsta knjižnice: Nacionalna
Adresa: Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
Poštanski broj: 10000
Mjesto: Zagreb
OIB knjižnice: 84838770814
Web stranica knjižnice: https://nsk.hr/

Kontakt osoba

Ime i prezime: Odjel nabava i izgradnja zbirki
Telefon: +385 1 616 4381
E-pošta: mpuhalovic@nsk.hr